Kim jestem?

3aOd 19 marca 2008 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykonywanie zawodu adwokata w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oznacza, że profesjonalnie zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej, udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych, umów oraz reprezentowaniem moich klientów przed sądami i urzędami.

Odbyta trzyletnia aplikacja sędziowska (2004-2007) dała mi unikatowe doświadczenie wynikające nie tylko z lektury akt sądowych i udziału w rozprawach jako pełnomocnik strony lub obrońca, ale przede wszystkim z kontaktu i codziennej pracy z sędziami różnych specjalizacji (cywilistami, karnistami, rodzinnymi, sędziami sądów gospodarczych). Dlatego oferuję przede wszystkim profesjonalne zastępstwo procesowe w sądach.

Z kolei czteroletnia (2004 – 2008) praca w Urzędzie Patentowym RP, Departamencie Badań Znaków Towarowych, w trakcie której odbywałem aplikację ekspercką zakończoną pomyślnym złożeniem egzaminu, pozwoliła mi poznać procedury administracyjne. Do moich obowiązków należało m.in. reprezentowanie tego organu przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria

Click to open a larger map

Kontakt

Kancelaria adwokacka adw. Marka Chojnowskiego

ul. Jana Pawła Woronicza 31/252 (klatka H, piętro II)
02-640 Warszawa

tel./fax: 22 648 12 37
tel. 503 03 21 87
kontakt@mchojnowski.pl