Ile to kosztuje?

Kwestia przejrzystości zasad wynagradzania za czynności profesjonalnej obsługi prawnej należy do szczególnie ważnych w relacji mocodawca – adwokat. Przed przyjęciem zlecenia obie strony muszą mieć pewność, że uzgodniły wszelkie warunki współpracy i nie będzie w tej kwestii niedomówień. Dlatego poniżej zamieszczam wykaz stawek i zasady rozliczeń najczęściej spotykanych usług.

 • Porady prawne:
  • konsultacja prawna – informacja o sytuacji prawnej na podstawie informacji przekazanej przez zlecającego, bez szczegółowej analizy dokumentów (czas trwania do 30 minut) – 150 zł;
  • porada prawna – informacja o sytuacji prawnej na podstawie informacji przekazanej przez zlecającego, wraz z analizą dokumentów, przepisów i orzecznictwa sądowego (czas trwania powyżej 30 minut) – 300 zł;
 • Pismo upominawcze na papierze firmowym (tzw. wezwanie do zapłaty), jak też udzielenie odpowiedzi na podobne pismo strony przeciwnej– 150-300 zł netto;
 • Stawka godzinowa – 350 zł netto za godzinę efektywną pracy, to jest wyłącznie za pracę poświęconą na wykonanie zlecenia mocodawcy. Tę stawkę proponuję przy zleceniach jednorazowych, w których nie można z góry oszacować przewidywanego nakładu pracy, jak np. pisemne opinie, projekty umów, regulaminy, uchwały, uczestniczenie w negocjacjach handlowych, konsultacje i porady w sprawach trudnych, nietypowych itp.
 • Stawka za zastępstwo prawne
  • proponuję ją w przypadku zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych. Konkretna wysokość uzależniona jest od oceny czasochłonności postępowania, nakładu pracy, objętości akt sprawy, skomplikowania sporu. Konieczne może okazać się upoważnienie do zapoznania się z aktami sprawy w sądzie lub innym organie, które będzie ważne jedynie do dokonania tej czynności. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości zaznaczam, że wyłącznie Mocodawcę obciążają wszelkie koszty związane z prowadzeniem sporu w postaci m.in.: opłat sądowych, skarbowych, egzekucyjnych, notarialnych i innych, w tym zaliczek na poczet przeprowadzenia dowodu w kwocie wskazanej przez sąd lub inny organ. Uiszczanie takich opłat nie jest elementem rozliczeń mocodawca-adwokat.
  • stawiennictwo na rozprawie sądowej lub innej czynności procesowej (posiedzenie, egzekucja, oględziny itp.) uzależnione jest od nakładu pracy związanej z przygotowaniem, czasem trwania czynności i jej skomplikowaniem. Stawki orientacyjne:
   • na terenie Warszawy – 250 zł,
   • na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie lub Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, ale poza Warszawą (np. Pruszków, Grodzisk Mazowiecki) – 300 zł,
   • na czynnościach przeprowadzanych w innych miejscowościach uzgadniane jest indywidualnie.
   • Pomocą w określeniu wynagrodzenia służy rozporządzenie z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, którego aktualny tekst jest dostępny m.in. na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000461
  • Stawki określone wyżej są kwotami netto i przy wystawieniu faktury VAT będą powiększone o należny podatek VAT (aktualnie 23%).
  • Stawki określone powyżej mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 • Stawka stała miesięczna (ryczałt) – którą w związku z zainteresowaniem tą formą rozliczeń na rynku usług prawniczych oferuję w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy, w zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi prawne w każdym miesiącu. Stawka taka obejmuje umówiony limit godzin efektywnych oraz odpowiadającą mu stawkę. W przypadku przekroczenia tego limitu informuję o tym i na życzenie mocodawcy świadczę usługi dodatkowe według stawki za godzinę efektywną. W celu uzgodnienia ryczałtu proszę o kontakt.
 • Jednakże w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję:
  • co do zasady nie przyjmuję tzw. premii za sukces,
  • nigdy nie przyjmuję spraw, w których honorarium miałby stanowić tzw. procent, czyli bez uzgodnionej stawki wstępnej, gdy całość wynagrodzenia ma stanowić udział w zysku w przypadku korzystnego rezultatu.

Kancelaria

Click to open a larger map

Kontakt

Kancelaria adwokacka adw. Marka Chojnowskiego

ul. Jana Pawła Woronicza 31/252 (klatka H, piętro II)
02-640 Warszawa

tel./fax: 22 648 12 37
tel. 503 03 21 87
kontakt@mchojnowski.pl